Uw Voorafgaande INGEBREKESTELLNG

   "  VOORAFGAANDE   INGEBREKESTELLING  "  

van een tegenpartij

 

Indien U een arbitrageprocedure wenst in te schakelen
dient U vooraf een ingebrekestelling toe te zenden aan tegenpartij .
 
 
1 - Indien Uw bestelorders, overeenkomsten, facturen, of andere, melding geven dat
     bij het ontstaan van een geschil, of een problemen van welke aard ook, U een arbitrageprocedure
     zal inschakelen,
     dient U bijgevoegde ingebrekestelling aan tegenpartij toe te zenden.

     klik hier
 

2 - Indien  echter GEEN MELDING voorkomt in Uw onderlinge overeenkomsten, documenten, of andere,
     met een melding dat u een arbitrageprocedure zal inschakelen,
     dient U bijgevoegde ingebrekestelling aan tegenpartij toe te  zenden. 

     klik hier