ARBITRALE RECHTBANKEN - Samenstelling en Verloop

   ARBITRALE   RECHTBANKEN
  SAMENSTELLING  en VERLOOP

   

Voorafgaande verklaring  en  Definities    -klik hier-

 
 HOOFDSTUK  I  -   VERZOEK   en   ORGANISATIE    -klik hier-

artikel 1 - Mogelijkheid tot onderwerping aan Arbitrage
artikel 2 - Voorafgaande ingebrekestelling
artikel 3 - Verzoek tot Arbitrage
artikel 4 - Arbitrage Rechtbanken
artikel 5 - Samenstelling
artikel 6 - Einde mandaat van Arbiters


HOOFDSTUK II   -   ARBITRALE  RECHTBANK  MET  ÉÉN  ARBITER     -klik hier-


A -  SAMENSTELLING  VAN  DE RECHTBANK  -  KEUZE  VAN  DE ARBITER

artikel  7 -  Samenstelling van een Arbitrale Rechtbank
artikel  8 - Keuze en benoeming van de Arbiter
 
B - GELDIGHEID -  VERVANGING  EN  WRAKING  VAN  ARBITERS
 
artikel  9 - Geldigheid en aanstelling van een Rechtbank met één Arbiter
artikel 10 - Vervanging van de Arbiter
artikel 11 - Wraking


C  -  PROCEDURE  VOOR  EEN  ARBITRALE  RECHTBANK

artikel 12 - Convocatie tot de Eerste vergadering
artikel 13 - Opstelling en ondertekening van de Arbitrale overeenkomst
artikel 14 - Verschijning der partijen - Afwezigheid van een der partijen tijdens de arbitrage  
                 werkzaamheden
artikel 15 - Uitwisseling der stukken en besluiten
artikel 16 - Verschijning der partijen : discipline op de zitting
artikel 17 - Verschijning der partijen : verdaging en vervolg
artikel 18 – Proces-verbaal van de zitting

 
D  -  VERLENGING  -  UITVOERING  -  UITSPRAAK of SENTENTIE
 
artikel 19 - Verlengingen - Beslissingen – Betekenissen
artikel 20 - Uitvoeringsbeslissingen tijdens de procedure
artikel 21 – Arbitrale uitspraak
artikel 22 - Zegel van geheimhouding
artikel 23 - Mogelijkheid tot beroep
artikel 24 - Kosten


HOOFDSTUK III   -   ARBITRALE  RECHTBANK  MET  DRIE  ARBITERS     -klik hier-
 
A -  SAMENSTELLING  VAN  DE RECHTBANK  -  KEUZE  VAN  DE ARBITER
 

artikel 25 - Samenstelling van de Arbitrale Rechtbank
artikel 26 - Keuze en benoeming van de Voorzitter en Arbiters

 
B - GELDIGHEID -  VERVANGING  EN  WRAKING  VAN  ARBITERS
 

artikel 27 - Geldigheid en aanstelling van de Rechtbank
artikel 28 - Vervanging van de Voorzitter en Bijzitters
artikel 29 - Wraking

 
C  -  PROCEDURE  VOOR  DE  ARBITRALE RECHTBANK
 

artikel 30 - Convocatie tot de Eerste vergadering
artikel 31 - Opstelling en ondertekening van de Arbitraleovereenkomst
artikel 32 - Verschijning der partijen - Afwezigheid van één der partijen tijdens de
       arbitragewerkzaamheden
artikel 33 - Uitwisseling der stukken en besluiten
artikel 34 - Verschijning der partijen : discipline op de zitting
artikel 35 - Verschijning der partijen : verdaging en vervolg
artikel 36 – Proces-verbaal van de zitting
 

D  -  VERLENGING  -  UITVOERING  -  UITSPRAAK
 

artikel 37 - Verlengingen - Beslissingen - Betekenissen
artikel 38 - Uitvoeringsbeslissingen tijdens de procedure
artikel 39 – Arbitrale uitspraak
artikel 40 - Zegel van geheimhouding
artikel 41 - Mogelijkheid tot beroep
artikel 42 - Kosten


HOOFDSTUK  IV  -  ARBITRALE  RECHTBANK  VAN  BEROEP    -klik hier-

 A  -  SAMENSTELLING  VAN  DE RECHTBANK  VAN  BEROEP -  KEUZE  DER  ARBITERS
 
artikel 43 - Samenstelling van een Rechtbank van Beroep
artikel 44 - Keuze en benoeming van de Voorzitter, en Arbiters

 
B -  BENOEMING VAN DE ARBITRALE  RECHTBANK  -  OVEREENKOMST
 

artikel 45 - Werking van het Beroep
artikel 46 - Beroep aantekenen
artikel 47 - Beroep: voorwaarden - vorm - termijnen

 
C - VERVANGING  EN  WRAKING  VAN  ARBITERS
 

artikel 48 - Vervanging van de Voorzitters en Arbiters
artikel 49 - Wraking
 

D  -  PROCEDURE  VAN  EEN  ARBITRALE RECHTBANK  IN  BEROEP
 
artikel 50 - Oproeping tot de Eerste vergadering
artikel 51 - Uitwisseling der stukken en besluiten
artikel 52 - Samenstelling van het dossier
artikel 53 - Verschijning der partijen:  discipline op de zitting – verdaging en vervolg -
                    afwezigheid van één der partijen
artikel 54 – Proces-verbaal van de zitting
artikel 55 - Bevoegdheden en voorwaarden
  

E -  UITVOERING  -  UITSPRAAK
 
artikel 56 - Uitwisseling van stukken en besluiten 
artikel 57 - Arbitrale uitspraak
artikel 58 - Uitvoeringsbeslissingen tijdens de procedure
artikel 59 - Consignatie - Betalingen
artikel 60 - Zegel van geheimhouding
artikel 61 - Kosten


HOOFDSTUK  V  -  INCIDENTEN  -  MOGELIJKHEDEN  VAN  VERDEDIGING  -  
                              VERZOEK  TOT  NIETIGHEID   
    -klik hier-

artikel 62 - Uitbreiding van het verzoekschrift - Verzoekschrift tot tegeneis
artikel 63 - Rechtvaardiging  -  Overdracht van stukken
artikel 64 - Onderzoeken
artikel 65 - Eed
artikel 66 - Bijkomende Technische Expertises
artikel 67 - Betwistbare stukken
artikel 68 - Uitleg en rechtzetting der beslissingen - Lapsus calami
artikel 69 - Verzoek tot nietigheid
artikel 70 - Wraking tijdens het proces
 

HOOFDSTUK  VI  -  NEERLEGGING  DER ARBITRALE BESLISSINGEN   -klik hier-
 
artikel 71 - Neerlegging bij de griffie Rechtbank van Eerste Aanleg
artikel 72 - Toepassing Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek 

 
HOOFDSTUK  VII  -  ARCHIEVEN  EN  DUPLICATEN  
-klik hier-
 
artikel 73 - Samenstelling van het archief
artikel 74 - Aflevering van duplicaten


HOOFDSTUK VIII  -  ERELONEN EN PROCEDUREKOSTEN​    -klik hier-
 artikel 75 - Barema's en Arbitragekosten
 artikel 76 - Provisies
 artikel 77 - Bijkomende Provisies
 artikel 78 - Bijkomende Kosten
 artikel 79 - Bijdrage en verdeling der kosten door partijen

" "Model aanvraag Arbitrage - klik hier"