ARBITRALE RECHTBANKEN ------- met 1 of 3 Arbiters

   "  ARBITRALE  -  RECHTBANKEN  "

 

​ De Arbitrale Rechtbanken werken om voor een redelijke prijs een oplossing te bieden aan partijen,
die onpartijdigheid, snelheid en bevoegdheid, zoeken.
 
Vier procedures werden vastgelegd.
 

1 - ARBITRALE RECHTBANK met  EEN  ARBITER.
samengesteld uit een TECHNISCHE ARBITER - bijgestaan of niet door een griffier-jurist.
Deze Rechtbank is voorzien om een vlugge oplossing te bieden tussen partijen.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing en dit onder voorbehoud van eventueel beroep.

2 -ARBITRALE RECHTBANK met  DRIE  ARBITERS.
samengesteld uit één JURIDISCHE  ARBITER en twee TECHNISCHE  ARBITERS
Deze Rechtbank is voorzien om ingewikkeldere geschillen, maar de keuze is afhankelijk van partijen.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing en dit onder voorbehoud van eventueel beroep.
(facultatieve beroepsprocedure die afhankelijk is van een voorafgaande keuze der partijen)

3 -ARBITRALE RECHTBANK met DRIE ARBITERS.
samengesteld uit drie TECHNISCHE ARBITERS, eventueel bijgestaan door een griffier-jurist
Deze Rechtbank is voorzien om ingewikkeldere geschillen, maar de keuze is afhankelijk van partijen.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing en dit onder voorbehoud van eventueel beroep.
(facultatieve beroepsprocedure die afhankelijk is van een voorafgaande keuze der partijen)
 
4 - ARBITRALE RECHTBANK  van  BEROEP
samengesteld uit één JURIDISCHE ARBITER en twee TECHNISCHE ARBITERS

Deze Rechtbank is voorzien voor een beroepsprocedure met een definitief vonnis, eventueel voorzien in de arbitrageovereenkomst.
Partijen zijn gehouden tot het eerbiedigen van de arbitrale eindbeslissing.
 
Alle Arbitrale vonnissen kunnen op verzoek neergelegd worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.