Dhr. BORGHART Dany
A 642

nederlands
8300 KNOKKE-HEIST

Gezworen Landmeter
Beëdigd Meetkundige
Beëdigd Schatter van onroerend goed

specialiteiten

2.01Eigendomsbepalingen - Grensscheiding - Afpaling - Muurgemeenschap..
2.04Staat van bevinding..
2.05Schatting van onroerende goederen..
2.08Voorafgaandelijke schatting..

trefwoorden

 muurovername
 opmetingen (gebouw)
 plaatsbeschrijvingen
 stedenbouw - onroerend goed
 topografische opmetingen
 verkavelingen - onroerend goed